Dagens Medicin + Dagens Samhälle - Annonspaket

Fullskärm

Genom att kombinera Dagens Samhälle och Dagens Medicin har ni möjlighet att nå hela beslutskedjan inom sjukvården. Från ansvariga politiker till cheferna på regionerna, sjukhuschefer, läkare och vårdpersonal.

Vi har tagit fram annonspaket i print samt native där ni för ett reducerat pris har möjlighet att kombinera dessa båda marknadsledande kanaler.