Kontakt:
ds@informa.se, 08-34 03 05

Är du sent ute? 
Kontakta oss ändå, så gör vi vårt bästa för att få med annonsen på önskat datum. Ordinarie utgivningsdag är torsdagar

Tidningsannonser och display
Senast torsdagar klockan 12:00 vill vi ha er bokning och annonsmaterial till nästkommande veckas.

Platsannonser
Senast fredagar klockan 15:00 vill vi ha er bokning och annonsmaterial till nästkommande vecka

Native
Se mer information här  >

Utgivningsplan 2021 >