Temaperioder - Dagens Samhälle

Full screen

Några gånger per år fördjupar sig redaktionen inom olika ämnesområden, vilket vi kallar Temaperioder. Ofta görs även en tidning i print på samma tema. Det ger annonsörer möjlighet att skapa innehåll med stor relevans för våra läsare och även möjlighet till spridning utanför den ordinarie läsekretsen.

Dagens Samhälles redaktion publicerar artiklar och reportage i en egen dedikerad sektion mitt i nyhetsflödet, helt tillägnat aktuellt tema. Med Nativeartiklar erbjuder vi här ett antal aktörer att medverka för att dela med sig av erfarenheter och berätta om lösningar. Nativeartiklar som också kan publiceras i printutgåvan.

 

Vi producerar artiklar åt er

En skribent med stor erfarenhet av den offentliga marknaden skapar nativeartikeln tillsammans med er. Det ska vara en story som genererar högt engagemang från Dagens Samhälle-läsarna, som ni kan vara stolta över och använda i andra sammanhang i därefter. 

PS! Självklart finns det alla möjligheter till traditionell annonsering på både sajten och i printutgåvorna under dessa Temaperioder. 

Se utgivningsplan för hela året här >