Native - Dagens Samhälle

Full screen

Native öppnar nya dörrar för er kommunikation.

Native Advertising, ofta förkortat Native, är annonser som är utformade på ett redaktionellt sätt. Det betyder att de dels ser ut som redaktionellt material (även om de alltid är tydligt märkta med ”Annons”), dels att innehållet strävar efter att följa övrigt material i tidningen eller på sajten.

Varför Native?

Redaktionella annonser ger er som annonsör möjlighet att berätta er historia i en form och ett sammanhang som läsarna känner igen sig i. Dagens Samhälle erbjuder en unikt trovärdig och relevant miljö för ert material. Innehållet och perspektivet väljer ni själva, berätta om lyckade projekt eller lösningar tillsammans med en kommun eller ett landsting. Använd Native till att belysa en produkt eller tjänst lite mer utförligt, visa hur den kan skapa en bättre, mer effektiv och lönsam välfärd.

Hur går det till?

Väljer ni Native Advertising i Dagens Samhälle projektleder vi er igenom hela processen. En checklista hjälper er att förmedla till oss vad ni vill säga. Erfarna skribenter, väl insatta i hur den offentliga marknaden fungerar, skapar sedan innehållet i dialog med er.