Bilagor - Dagens Samhälle

Full screen

Visste du att tidningar toppar i trovärdighet som reklam- budskapsbärare? 

Att distribuera din trycksak tillsammans med Dagens Samhälle  och hamna direkt på frukostbordet är ett effektivt sätt att nå hela vägen fram till din målgrupp. Det är inte bara mängden människor du når som räknas, distributionssättet, delad uppmärksamhet samt dag och tidpunkt är minst lika avgörande!

Dagens Samhälle är en utmärkt budskapsbärare. Vi ser till att din tidning eller broschyr når hela vägen upp på skrivborden hos de viktigaste beslutsfattarnas på den offentliga marknaden.

Om du dessutom behöver hjälp med att trycka din bilaga på samma papper som Dagens Samhälle, så kan du titta på våra priser för Onlinebilagor. 

Specifications