Kompetensbaserad rekrytering har blivit en allt vanligare rekryteringsmetod inom såväl offentliga som privata organisationer, när det gäller att identifiera och anställa rätt kandidater. Metoden har sina för- och nackdelar, och organisationer som använder den kan ha olika perspektiv på dess effektivitet. Här listar vi några av infallsvinklarna. 

+ Objektivitet och rättvisa: En av de mest framstående fördelarna med kompetensbaserad rekrytering är att det minskar risken för felrekrytering och fördomar. Genom att fokusera på mätbara kompetenser och färdigheter minskas risken för att personliga preferenser eller fördomar påverkar rekryteringsprocessen.

+ Effektivitet: Genom att tydligt definiera de önskade kompetenserna för en viss position kan rekryteringsprocessen effektiviseras. Det blir lättare att sålla igenom kandidater och identifiera de som mest exakt matchar kraven för tjänsten.

+ Mål- och resultatinriktning: Kompetensbaserad rekrytering hjälper organisationer att fokusera på konkreta mål och resultat. Genom att inrikta sig på kandidaters tidigare prestationer och erfarenheter blir det möjligt att förutsäga deras framgång i den nya rollen.

- Komplexitet: Implementeringen av kompetensbaserad rekrytering kan vara komplex och kräva en tydlig struktur. Utformningen av relevanta bedömningskriterier och standardiserade intervjufrågor kräver tid och resurser.

- Begränsad helhetsbild: Fokuset på specifika kompetenser kan ibland leda till att rekryterare missar andra viktiga aspekter av en kandidats potential, såsom personliga egenskaper och social kompetens.

- Svårt att mäta vissa färdigheter: Vissa kvaliteter, såsom kreativitet eller ledarskap, kan vara svåra att mäta enbart genom kompetensbaserad rekrytering. Detta kan begränsa möjligheten att identifiera kandidater med dessa viktiga egenskaper.

Organisationsanpassa
Organisationer som använder kompetensbaserad rekrytering gör det ofta med en strävan efter ökad effektivitet och rättvisa. De ser metoden som ett verktyg för att säkerställa att de anställer kandidater som inte bara har nödvändiga färdigheter utan också kan integreras väl i organisationens kultur och bidra till dess framgång. Samtidigt kan vissa organisationer kämpa med utmaningarna som metoden medför, såsom behovet av utbildning och resurser för att genomföra den på ett optimalt sätt.

Det är viktigt för organisationer som överväger att använda metoderna för kompetensbaserad rekrytering att noggrant överväga för- och nackdelarna och anpassa metoden efter sina specifika behov och kulturella förutsättningar. En balanserad och noggrant genomtänkt rekryteringsstrategi kan vara nyckeln till att bygga en stark och diversifierad arbetsstyrka som framgångsrikt möter organisationens mål och utmaningar.

----------------------------------------------------


Stefan Lundstedt, Dagens Samhälle Jobb & Karriär

Stefan Lundstedt, Dagens Samhälle Jobb & Karriär

Boka ett möte och prata platsannonsering med mig