Skriver för beslutsfattarna på den offentliga marknaden

Om Dagens Samhälle

Här når du beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Vi skriver för beslutsfattarna på den offentliga marknaden - det vill säga chefer och politiker i kommuner, regioner, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. I Dagens Samhälle möter läsarna människorna som står bakom besluten, de som driver verksamheterna, levererar tjänsterna och utövar makten.

60% män
av totala besökare
40% kvinnor
av totala besökare
35-65 år
åldersspann

Kontakta oss

Telefonnummer
+468340305
Adress
Dagens Samhälle - Informa
Kungsgatan 9
111 43Stockholm