Dagens Samhälle

Beslutsfattarna på den offentliga marknaden

Dagens Samhälle har kanalerna till beslutsfattarna på den offentliga marknaden - chefer och politiker i kommuner, regioner, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. I Dagens Samhälle möter läsarna människorna som står bakom besluten, de som driver verksamheterna, levererar tjänsterna och utövar makten.

Könsfördelning

Kvinnor
52%
Män
48%

Våra läsare

Källa: Egen undersökning
Chef med personalansvar
70%
Chef utan personalansvar
22%
Ej chefsposition
8%

Ungefär hur mycket brukar du läsa i ett nummer av Dagens Samhälle?

Källa: Egen undersökning
Allt eller nästan allt
13%
Mer än hälften
21%
Ungefär hälften
31%
Mindre än hälften
17%
Enstaka delar
18%

Ungefär hur lång tid brukar du läsa Dagens Samhälle?

Källa: Egen undersökning
Mer än 50 min
9%
41-50 min
4%
31-40 min
11%
21-30 min
33%
11-20 min
32%
0-10 min
11%