Dagens Samhälle

Dagens Samhälle - Digitalt

-

Könsfördelning

Kvinnor
40%
Män
60%

Åldersfördelning

Källa: Orvesto Konsument
21 - 33 år
21%
34 - 48 år
57%
49 - 65 år
22%