MÅLGRUPP
Beslutsfattare inom offentlig sektor och allmänheten Stockholm 25–60 år.

BUDSKAP/KAMPANJ
Syftet med kampanjen är att tydliggöra att HSB bygger bostäder i Stockholm. Kampanjen tar avstamp i HSBs filosofi om ”det goda boendet”. Vi vill berätta att HSB bygger moderna och innovativa bostäder utan att de tummar på de mjuka värdena. Att fokus och engagemang rör sig långt utanför lägenhetens fyra väggar och inte bara handlar om estetik och exklusiva materialval. Det handlar snarare om människor, möten, vardag och liv. Livet mellan husen.

MÅLSÄTTNING
Att uppmärksamma målgruppen på HSBs skillnader gentemot andra aktörer på marknaden och att vi tar ett stort ansvar för boendemiljön och den framtida driften av fastigheterna tillsammans med de boende.

GENOMFÖRANDE
Med rubriker tagna direkt från livets stora och små händelser, ackompanjerade av bilder på platser där framtidens HSB-boenden ska byggas, visar HSB inte bara att de är visionära och progressiva bostadsbyggare, utan också att de verkligen intresserar sig för och förstår sig på människor. Kampanjen bestod av tidningsannonsering, utomhusannonsering, videos och banners.