MÅLGRUPPP
rioriterad målgrupp är riksdag och regering, myndigheter, opinionsbildare med flera, då deras beslut påverkar avfallshanteringens villkor. Beslutsfattare och opinionsbildare på kommunnivå är också viktiga att nå.
Målgruppen, män och kvinnor 18-30 år, är också viktig. De flyttar hemifrån, bildar familj och står inför förändringar i sin livsstil; de konsumerar mycket och ska nås med budskapet laga, låna och återanvända.

BUDSKAP/KAMPANJ
Bli en Miljönär – bra för plånboken. Och för miljön! Det är smart och coolt att laga, låna och återanvända och kommunerna både kan och vill ta större ansvar. Miljöargument i all ära, men vill vi nå en beteendeförändring – vilket vi vill – så visar undersökningar att målgruppen är mer benägen att lyssna till ekonomiska argument. Därav ordleken Miljönär. Kampanjen pekar på att det varken är dyrt eller tråkigt att förebygga avfall och visar konkreta exempel. Tilltalet liknar det i ”vanliga” modeannonser.

MÅLSÄTTNING
Kampanjens långsiktiga mål är att minska avfallsmängden och göra hållbar konsumtion till en vana. Kunskapen om hur konsumtion påverkar miljön är relativt hög bland kommuninvånarna, dvs konsumenterna. Vi strävar därför efter en förändring i handling; öka återanvändningen och närma oss Avfall Sveriges vision ”Det finns inget avfall”. ”Det finns inget avfall” är en långsiktig vision. Vägen dit kräver både kommunikation, bättre förutsättningar och tydligare regelverk. Nationella samhällsintressenter är därför en mycket viktig grupp att nå, för att förtydliga kommunernas ansvar och roll inom förebyggande och återanvändning, för att därigenom förbättra förutsättningarna för ett mer hållbart samhälle.

GENOMFÖRANDE
Miljönär-kampanjen bedrivs i egna, förtjänade och köpta kanaler, med i huvudsak två målgrupper. Avfall Sverige har tagit fram kampanjen på uppdrag av alla kommuner. Avfall Sverige kommunicerar nationellt, kommunerna lokalt/regionalt. Målgruppen 18-30 år nås genom annonsering på facebook och kampanjsajten miljönär.se Målgruppen samhällsintressenter nås genom annonsering i Dagens Samhälle, debattartiklar och personliga möten.

RESULTAT
Ca 1 000 verksamheter har miljönär-märkts i 160 kommuner. Ca 60 procent av Avfall Sveriges medlemmar, dvs kommunerna, har hittills deltagit i kampanjen. Målet är att nå 70% under 2018. De största kommunerna deltar, vilket betyder att 5,9 miljoner invånare har haft möjlighet att nås av budskapen. I utvärderingar anger 80 procent av de märkta verksamheterna att kunderna uppskattar märkningen och 50 procent säger att deras varumärke har stärkts av kampanjen. Om vi har räddat en enda mobiltelefon till ett längre liv, genom reparation eller återanvändning, så har vi minskat mängden avfall med 86 kg. Så mycket avfall genereras vid produktion av en mobiltelefon. Om ett enda par bomullsbyxor har lagats eller givits vidare har vi sparat de 25 kg avfall, kemikalier och vatten som krävs för att producera dessa.

Publicerad 10 sep 2018