Filformat
Tryckoptimerad PDF/X-4 version 1.6 med inkluderade typsnitt. Använda profil ISO Newspaper 26v5

Storlek
Dokumentformatet skall vara lika stort som den bokade annonsytan. Använd ej utfall eller skärmärken.

Färger
Total färgmängd 230%
Endast fyrfärgsseparerat (CMYK). Se till att det ej finns några dekorfärger med i dokumentet. 

Bilder
Upplösningen på färg- och gråskalebilder bör vara 225 dpi (i 100% storlek). 

Typsnitt
Alla typsnitt som används i annonsen (även logotyper) skall inkluderas i filen. Truetype-typsnitt är olämpliga. Postscript-typsnitt eller Opentype Postscript-typsnitt rekommenderas.

Leverans av annonsmaterial
Platsannonser: dsplats@informa.se
Textannonser: dsannons@informa.se

Vid frågor
Informa AB
08-34 03 05
dsannons@informa.se