Teknisk specifikation –Tryck på Dagens Samhälle-papper (Onlinebilaga)

ONLINEBILAGA
Du kan välja att trycka en bilaga tillsammans med Dagens Samhälle på 45-grams tidningspapper.
Denna metod ger fler möjligheter men kräver mer av dig som producerar trycksaken. Du ges möjlighet att placera innehåll över mitten på varje uppslag. Du som producerar trycksaken måste ta hänsyn till de risker som kommer med detta.

Använd dokument med måtten 270x392 mm.
Ställ in marginalerna så att satsytan blir 250x372, dvs 10 mm margi- nal åt varje håll.

Allt innehåll måste rymmas inom satsytan som är 250x372 mm – med ett undantag – och det är när du vill ha bilder/text som går över ett uppslag. Det går bra att överskrida marginalen MOT MITTEN. Övriga marginaler får ej överskridas.

Det innebär att för en vänstersida får objekt gå över högermarginalen(=mot mitten) och för en högersida får objekt gå över vänster- marginalen(=mot mitten).

Observera att detta är undantag, i normalfallet läggs allt material inom satsytan 250x372. Dessutom får man vara aktsam med vad man lägger över ett uppslag, en liten text kan bli oläsbar om den går över kanten eftersom sidorna sällan eller aldrig sitter exakt mot var- andra, det är oftast en förskjutning åt något håll. Studera en tryckt tidning så ser du. Det enda uppslag som slipper denna förskjutning är mittuppslaget eftersom det är ett enda ark.

Trycket är EJ utfallande. Det betyder att hur du än gör din layout kommer det vara vita marginaler i ytterkant på sidorna i den färdiga trycksaken.

TABLOID

Satsyta: Max 250x372 centrerad med 10 mm marginal runt om Dokumentstorlek: 270x392 mm
Falskt uppslag: Satsyta 260x372 mm, ingen marginal i bunten

FILDÖPNING

Kund-produkt_utgivningsdag(MMDD)_sid001_versionsnummer Tex. DS-OffentligSektor_1015_sid0001_v1
Nya sidor märks med nytt versionsnummer v2, v3 osv

FTP

Internetadress: ftp3.boldprinting.se
Användrarnamn: dnex_civil
Lösenord: wAs378pA
Övrigt: Lägg filerna i en separat mapp
Joboptions ICC-profiler: WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

Skärmärken skall endast finnas på förstasidan och alla marginaler hanteras av kunden.

ANNONSMÄRKNING

Läsarna ska redan vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan Dagens Samhälles redaktionella innehåll och annonsbilagor.

Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam och det ska också framgå vem som är avsändare.

Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig från Dagens Samhälles redaktionella material. Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och sistasidan.

Annonsbilagor med tidningslik layout oavsett format ska märkas på samtliga sidor. Rena annonssidor undantagna.

Annonsbilagor skall alltid föreläggas Dagens Samhälle med en komplett lågupplöst PDF för påsikt fem arbetsdagar före tryckning.

Notera att redaktionella bilagor ej får innehålla ansvarig utgivare, då Dagens Samhälles ansvarige utgivare ansvarar även för bilagorna. Istället rekommenderas begrepp som ”producent” eller ”producerad i samarbete med...”

För ett högre obs-värde är det en fördel om bilagan avviker i färg, typsnitt och papperskvalitet, från huvudprodukten. Vid tveksamheter översänd alltid en dummy till Dagens Samhälle ds@informa.se för påseende.

Tveka inte att kontakta oss för mer information! Annonsmärkning ska utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU.

Bården anpassas till trycksakens storlek:

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från XXXX ANNONS

Ramen sättes med 0.5 pt linje. Texten sättes med hf Helvetica, Franklin eller liknande.

Dagens Samhälle äger rätten att stoppa en bilaga som inte följer gällande regelverk och tidningens policy för annonsering.

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Total färgmängd: Max 220%
Bilder: 200 dpi
Färger: CMYK
Raster: 100 linjers
Övrigt: Max 1 sida/pdf

LÄMNINGSTID

En vecka före utgivning, senast kl 12.00

Vid ändring av bokningsdatum eller avbokning senare än 21 dagar innan distributionsdag debiteras 50.000 kr